myebook

myebook

ทำ ธรรม ทำ

ทำด้วยธรรม ย่อมดีกว่าทำด้วยไม่ธรรม ทำธรรมให้เป็นเหมือนกับใช้ชีวิต และเพราะชีวิต คือ ธรรมชาติและความเป็นไป

คำกล่าวท่านพุทธทาสตอนหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า “ธรรมะ คือ ธรรมชาติ” ผมว่าเรียง่ายแต่ลุ่มลึกนะ นี้ล… อ่านต่อ

Read More
myebook

มงคล 38 เพื่อธุรกิจอันยั่งยืน

      “ ทุกท่านย่อมแสวงหาทางแห่งสุข ทางแห่งความเจริญเป็นหลัก หากเราดำเนินชีวิตหรือธุรกิจแบบไร้หลัก คลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงย่อมถาโถมรุมเร้าจะซัดเราจนเราอาจถึงกับล้มไม่เป็นท่า แต่หากเรามีหลักยึดที่มั่นคงแล้วไซร้อ่านต่อ

Read More
myebook

ฉลาดที่สุดคือนาย(เทคนิคการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าฉลาดกว่าเรา)

     “อยากให้คนอื่นฟังเรา เราต้องฟังเขาก่อน  อยากให้ตัวเองดูฉลาด ต้องทำให้คนอื่นฉลาดกว่า “ แรงบันดาลใจที่สร้างแรงให้ผมทำอีบุ๊กสั้นๆเรื่องนี้ขึ้นมา ต้องขอขอบคุณประสบการณ์ในการทำงานที่ยอมให้ผมเรียนรู้อ่านต่อ

Read More
myebook

ebook เปลี่ยนความกลัวเป็นความสำเร็จ

   เคยกลัวอะไรไม? เมื่อความกลัวเกิดขึ้นแล้วท่านปฏิบัติต่อความกลัวอย่างไร? วิ่งหนี กลบเกลือน เผชิญหน้า หรือแบบไหน?

    ความกลัว ก็คือ ความกล้ว แต่ท่าทีที่เรามีต่อความกล้ว จะทำให้ความกลัวเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์หรือทำลายไดอ่านต่อ

Read More
myebook

ต้องบวก+เท่านั้นจึงจะสำเร็จ—Positive+to Success

      หนึ่งในคุณสมับติของผู้สำเร็จ คือ การคิดบวก การคิดบวกไม่ใช่เรื่องของการหลอกตัวเองไปวันๆ แต่การคิดบวก คือ การรู้เท่าทันธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยอมรับ เรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง

   การบวกบวกจะเแปรเ… อ่านต่อ

Read More