มงคล 38 เพื่อธุรกิจอันยั่งยืน

      “ ทุกท่านย่อมแสวงหาทางแห่งสุข ทางแห่งความเจริญเป็นหลัก หากเราดำเนินชีวิตหรือธุรกิจแบบไร้หลัก คลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลงย่อมถาโถมรุมเร้าจะซัดเราจนเราอาจถึงกับล้มไม่เป็นท่า แต่หากเรามีหลักยึดที่มั่นคงแล้วไซร้ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะทำภยันตรายต่อเราได้

ฉลาดที่สุดคือนาย(เทคนิคการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าฉลาดกว่าเรา)

     “อยากให้คนอื่นฟังเรา เราต้องฟังเขาก่อน  อยากให้ตัวเองดูฉลาด ต้องทำให้คนอื่นฉลาดกว่า “ แรงบันดาลใจที่สร้างแรงให้ผมทำอีบุ๊กสั้นๆเรื่องนี้ขึ้นมา ต้องขอขอบคุณประสบการณ์ในการทำงานที่ยอมให้ผมเรียนรู้แบบไม่ต้องเกรงใจกันเลย เยี่ยมมากๆครับ ขอเพียงเปิดใจ เรื่องที่ดูเหมือนจะเลวร้ายกลับดูดีขึ้นมาฉับผลันทันใจ

ebook เปลี่ยนความกลัวเป็นความสำเร็จ

   เคยกลัวอะไรไม? เมื่อความกลัวเกิดขึ้นแล้วท่านปฏิบัติต่อความกลัวอย่างไร? วิ่งหนี กลบเกลือน เผชิญหน้า หรือแบบไหน?

ต้องบวก+เท่านั้นจึงจะสำเร็จ—Positive+to Success

      หนึ่งในคุณสมับติของผู้สำเร็จ คือ การคิดบวก การคิดบวกไม่ใช่เรื่องของการหลอกตัวเองไปวันๆ แต่การคิดบวก คือ การรู้เท่าทันธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยอมรับ เรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง