แพคกระเป๋าก่อนออกเดินทางอีกครั้งในปีหน้า

การเดินทางแห่งชีวิตก็คงยังไม่สิ้นสุด ตราบเท่าที่ลมหายใจยังคงอยู่ เราอยู่เพื่อเรียนรู้ อยู่เพื่อจะสร้างชีวิตให้มีคุณค่า และก็ยังเดินทางไปตามกาลเวลากันต่อไป

บ่ยากกกส์(ไม่ยาก)กับชีวิตที่ทำให้ง่าย

เริ่มต้นจากเราจะเริ่มยังไง คิดยาก ทำยาก ก็ยากไปหมด  คิดง่าย ทำง่าย เริ่มได้เลย ก็ใช้ได้นะ

เรามิได้เกิดมาเพียงแต่ลำพัง

โลกนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องและอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ของการมีอยู่