สุขที่ได้รักและสุขกว่าที่ได้ทำ

เคยคิดว่าคนที่โชคดี คือ คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก แต่ต้องเปลี่ยนความคิด เมื่อได้ทบทวนและเห็นด้วยกับประโยคที่ว่า คนที่โชคดี คือ คนที่หาเรื่องที่รักจนเจอและได้ทุ่มเทกับสิ่งที่รัก จริงครับ จริงยิ่งกว่าจริง

วัฏจักรแห่งความสำเร็จสไตล์ Tonypuy

“ความสำเร็จเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา แต่ก็มีหลายคนที่เรียนรู้กับมันน้อยมาก วันนี้จึงอยากจะนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับความสำเร็จมาแบ่งปันกันครับ