คิดนอกกรอบ

MyIdea

คิดนอกห้องเรียน (think out of classroom)

แปลกที่บางคนชอบสร้างกรอบหรือกะลาครอบตัวเอง ทั้งๆที่กรอบและกะลาไม่ได้มีอยู่จริง

 

ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นหนุ่ม(คนแก่เขาชอบพูดอย่างงี้) ยังเรียนหนังสืออยู่  ชอบนั่งหลังห้อง ข้อดี คือ มุมมองผมกว้างขึ้นรู้จัอ่านต่อ

Read More