ความสำเร็จที่เป็นเช่นนั้นเอง

ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะ และเป็นไปตามเหตุปัจจัย แม้กระทั่งความสำเร็จเองก็เป็นไปแบบนั้น

พระพุทธเจ้าสอนทำธุรกิจ

พุทธประวัติ และคำสอนของพระพุทธเจ้า สามารถนำมาใช้ได้กับทุกๆการดำเนินชีวิต แบบไม่เคยล้าสมัย เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นร้อยแปด เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงได้

ลูกจ้าง MLMหรือนักธุรกิจอิสระMLM ?

บางครั้งเรามักกักขังตัวเองด้วยความคิดเดิมๆ แม้จะก้าวไปสู่ที่ใหม่ๆ แต่เรากลับแบกกรงขังนั้นไปด้วย ถ้ายังเป็นแบบนั้น เราอย่าไปคาดหวังว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเลยครับ ไม่มีทางเป็นไปได้