นักศึกษา

Training

โพสต์อย่างไรให้ได้งาน

ในปัจจบันสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ธุรกิจ ช่วยเหลือสังคม รวมถึงเรื่องการคัดเลือกคนเข้าทำงานของบริษัทต่างๆ ฉะนั้นวันนี้มาเรียนรู้เคล็ดลับการใช้ Facebook อ่านต่อ

Read More