bigdata

MyIdea

Bigdata มีอะไรในความใหญ่ ?

ในยุคสมัยที่เราสร้างข้อมูลไดง่ายมากๆ ทุกอย่างคือข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์,การแชร์,การเช็คอิน,การเข้าชมเว็บไซต์ หรือแม้กระทั้งการค้นหาผ่านเสริซเอนจิ้น ข้อมูลสร้างได้แบบง่ายๆ ปริมาณข้อมูลจึงเพิ่มขึ้อ่านต่อ

Read More