ebook

myebook

ebook เปลี่ยนความกลัวเป็นความสำเร็จ

   เคยกลัวอะไรไม? เมื่อความกลัวเกิดขึ้นแล้วท่านปฏิบัติต่อความกลัวอย่างไร? วิ่งหนี กลบเกลือน เผชิญหน้า หรือแบบไหน?

    ความกลัว ก็คือ ความกล้ว แต่ท่าทีที่เรามีต่อความกล้ว จะทำให้ความกลัวเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์หรือทำลายไดอ่านต่อ

Read More
myebook

ต้องบวก+เท่านั้นจึงจะสำเร็จ—Positive+to Success

      หนึ่งในคุณสมับติของผู้สำเร็จ คือ การคิดบวก การคิดบวกไม่ใช่เรื่องของการหลอกตัวเองไปวันๆ แต่การคิดบวก คือ การรู้เท่าทันธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยอมรับ เรียนรู้ เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง

   การบวกบวกจะเแปรเ… อ่านต่อ

Read More