youtube

onlinemarketing

มาถ่ายทอดสดผ่าน youtube กันเถอะ

      เมื่อก่อนอาจเป็นเรื่องยากที่อยากจะนำเสนอผลงานตัวเองผ่านช่องทางการถ่ายทอดสด  อยากมีช่องทีวีเป็นของตัวเองยิ่งไม่ต้องพูดถึง แต่ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง๊าย ง่ายกับการถ่ายทอดสดผ่าน youtube แร่เข้ามา แร่เข้ามาาาาาา… อ่านต่อ

Read More