แนวทางการออกแบบการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

    พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า “มนุษย์ คือ สัตว์ที่ฝึกได้” ผมเห็นด้วยและมองว่าเป็นความโชคดีแบบสุดๆที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและสร้างจิตสำนึกเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองได้ซึ่งได้เปรียบกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเยอะ และกระบวนการฝึกอบรบเปรียบเสมือนการสร้างโปรแกรมหรือซ๊อฟเวอร์เพื่อปลูกฝังไปสู่จิตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระยะยาวได้

หาเรื่องให้ได้เรื่องเพื่อวางแผนการฝึกอบรม

    ทุกอย่างมีเหตุเป็นแดนเกิด ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วย่อมมีสาเหตุ กระบวนการฝึกอบรมมักเริ่มต้นด้วยการมองไปที่สาเหตุของปัญหาเพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาผ่านกระบวนการ การฝึกอบรม

ผู้เปิดประตูสู่ความสำเร็จที่ชื่อว่า “โค้ช”

    โค้ช คือ ผู้เปิดประตูให้ที่เหลือคือหน้าที่ของเราว่าจะเดินเข้าไปหรือไม่?  ประโยคนี้รับสารภาพอย่างลูกผู้ชายเลยว่า ไม่ได้คิดขึ้นเองแต่เหมือนกับว่าเคยได้ยินมาจากระดับผู้นำที่ไหนสักอย่าง (ขออภัยอย่างสูงครับผมที่จำไม่ได้จริงๆ) แต่ผมชอบมากๆตรงที่ว่าทำให้คำว่า “โค้ช” จับต้องได้แบบเห็นภาพชัดเจน

ปัญหาสร้างปัญญา

“ปัญหาเมื่อตั้งใจมองให้ลึก คิด วิเคราะห์ แยกแยะให้ถี่ถ้วน จะพบว่าแทนที่จะเกลียดปัญญาเราจะรักปัญหามากขึ้น”

ต้นทุนของความ “ไม่รู้”

“โลกมีความยุติธรรมตรงที่ไม่เคยรอใคร “

การออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมทีมให้แกร่ง

        ทีมงานคือสิ่งสำคัญ ที่จะสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ งานใหญ่ย่อมจะต้องอาศัยทีม วันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่สนใจในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปเป็นหลักในการประยุกต์ใช้ต่อไป  หลักการสำคัญของการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมทีมให้แกร่งมีดังนี้