Training

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับ Proactive

เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส ค้นหาจุดแข็งและต่อยอด ตลอดจนสร้างในสิ่งที่ไม่มีจากสิ่งที่มีขึ้นมา กล้าคิดก่อน กล้าทำก่อน ทำตัวให้เป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เหยื่อแห่งการเปลี่ยนแปลง นี้คือสิ่ที่ผมได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ชื่อว่า Proactive

เมื่อวันที่ 7-8 มค. ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้บทเรียนอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับ พฤติกรรมของคนสำเร็จที่ทำอยู่เป็นประจำนั้น คือ proactive ซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็เคยผ่านหูผ่านตามาบ้างกับงานเขียนบันลือโลกของ สตีเฟ่น อาร์ โควี กับ 7 อุปนิสัยสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง หรือ The Seven Habits of Highly Effective People แต่ยังไม่ได้ลงลึกมากมาย จนได้มาสัมผัสจริงๆกับคอร์สฝึกอบรมพฤติกรรมแนว Proactive กับ ทวีภูมิ วิบรรณ์ และ อ.ณัช มัศโอดี แห่ง ProActive Forum เป็นคอร์สที่ยอดเยี่ยมมากๆครับกับ 2 วันอันคุ้มค่า ผมได้อะไรบ้างจากคอร์สนี้ มาสรุปกันครับ

 •  คนแบบ Proactive คือ คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ให้อยู่เหนือสถานการณ์ได้ ทำในเชิงรุก คือ ไม่รอให้ใครสั่ง เป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและอิสระจากอารมณ์
 • เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นอย่างไร และเพื่อนมองเราเป็นคนอย่างไร ? นั้นคือโอกาสที่เราจะนำสิ่งเหล่านั้นไปวิเคราะห์จุดแข็ง และปรับจุดอ่อนของเราให้พัฒนาขึ้นในทางที่ดี
 • ถ้าเรามอบอำนาจให้สิ่งภายนอกเราจะเป็นผู้ถูกกระทำ แต่หากเราใช้พลังจากภายใน ยากที่อะไรภายนอกจะทำร้ายเราได้ และหากเราโฟกัสในเรื่องอะไรเราจะได้พลังในเรื่องนั้นไป ไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ตาม
 • เมื่อปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดขึ้น หากคุณไม่ชอบและหดหู่กับมันคุณจะตกเป็นเหยื่อของปัญหานั้นๆทันที แต่หากมองเห็นเป็นเรื่องดี เป็นโอกาส เราจะเป็นผู้กำหนดสถานการณ์นั้นได้
 • คน Proactive มักรับรู้ เรียนรู้และกำหนดทางเลือก คน reactive มักหวั่นไหวไปกับสิ่งภายนอก
 • คน Proactive มักมีกรอบความคิดที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง(Growth Mindset) แต่คนตรงข้าม มักมีกรอบความคิดแบบตายตัว แป๊ะๆไม่ยืดหยุ่น (Fixed Mindset)
 • คน Proactive เขามักจะมองปัญหาว่ามีไว้สำหรับเรียนรู้ มิใช่มีไว้เพื่อหลบหนี
 • คน Proactive คิดว่าเมื่อไม่มี คือ ไม่ใช่ปัญหา เมื่อไม่มีเราก็เพียงแต่สร้างมันขึ้นมาและถ้าไม่มีปัญหา เราจะสำเร็จได้อย่างไร
 • คน Proactive วัดความสำเร็จกันตรง เมื่อเผชิญความล้มเหลวเราสามารถลุกขึ้นมาได้มากและเร็วแค่ไหน?
 • เปลี่ยนคำถาม เปลี่ยนชีวิต หากเรารู้จักเลือกที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น หากเลือกที่จะใช้คำถามเชิงตัดสินพิพากษา เราจะเดินต่อไปข้างหน้าได้ยาก แต่หากเปลี่ยนเป็นคำถามเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ จะทำให้เราสามารถเดินต่อไปได้
 • ในความเป็นโค้ช ไม่ถามแบบชี้นำ แต่มักจะถามเพื่อการเปิดโอกาสให้ค้นหา
 • เมื่อมีปัญหาหรือวิกฤต เราจะถามคำถามเหล่านี้
  • เรารู้สึกอย่างไรกับความท้าทายนี้ ?
  • เราตกเป็นเหยื่อหรือต้นเหตุของสถานกาณ์นี้ ?
  • เรามีทางเลือกอะไรบ้างในการแก้ปัญหา ?
  • เราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากวิกฤตนี้ ?
 • การโค้ชเพื่อแก้ปัญหา ต้องเน้นถามเพื่อให้เขาประเมินตนเอง อย่าตัดสินและไม่ติดในอารมณ์ เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาได้ต่อไป
 • เรียนรู้การทำงานเป็นทีมจากฝูงห่านแคนนาดา
  • ตัวแข็งแรงจะอยู่ข้างนอก ตัวอ่อนแอจะอยู่ข้างในอาศัยพลังลมตัวข้างนอกช่วยเหลือกัน
  • ถ้าตัวไหนอ่อนแอจะต้องหยุดพัก โดยมีเพื่อห่าน 2 ตัวจะคอยอยู่ข้างๆจนกว่าจะแข็งแรงจึงจะบินต่อ
 • คำถามสำคัญเมื่อเราได้วิเคราะห์จุดแข็งขององค์กรแล้ว คือ
  • เราจะใช้จุดแข็งนี้เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายอย่างไร ?
  • เราจะสร้างสิ่งที่ยังไม่มี ให้มีขึ้นมาได้อย่างไร ?
 • คุณลักษณะสำคัญของผู้นำ คือ
  • กล้าเปลี่ยนแปลง
  • บุคลิกภายนอกและในดีมากๆ
  • ไม่เห็นแก่ตัว
  • รักการเรียนรู้
  • ยึดหลักอิทธิบาท 4
  • รักองค์กร
  • รู้จักปรับตัวให้ทันรับกับสถานการณ์ต่างๆ
  • วิสัยทัศน์ยาวไกล
  • กล้าตัดสินใจ
  • มุ่งมั่นทุ่มเท ไม่โลเล สู้ไม่ถอย กัดไม่ปล่อย
  • มีคุณธรรมสูง
 • การชมที่มีประสิทธิภาพต้องชมอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น เธอเก่งจัง อาจเจาะลึกเข้าไปว่า เธอบริหารเงินเก่งจัง  และเมื่อพบเรื่องไม่ดีควรบอกจุดที่ต้องพัฒนาให้ชัด
 • คน Proactive
  • ต้องรู้จักสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้อื่นเป็น
  • ต้องรู้จักชื่นชมผู้อื่น
  • ต้องรู้จักการให้พลังอำนาจ หรือ empower กับผู้อื่นเป็น โดยการเปิดโอกาสให้เขาคิดและริเริ่มเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  • ใช้สถานการณ์ให้เกิดประโยชน์ เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
  • การมีอิทธิพลในเชิงบวก (influence) มีความจงใจแต่ไม่บอกตรงๆ
 • เรียนรู้ที่จะสื่อสารในองค์กรทั้งในแบบภาพกว้าง,แนวระนาบและลงลึกในรายละเอียดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผู้ฟัง
 • คำถามเพื่อการประสานการขัดแย้ง
  • เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ? คุณรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ ?
  • เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอะไรต่อคุณบ้าง ?
  • ความสำคัญของเรื่องที่คุณต้องฟัง ?
  • แล้วคุณอย่ากให้เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไร ?
  • คุณจะทำอย่างไรต่อไป ?

นี้คือบทเรียนแบบสรุปที่ผมได้รับจากคอร์สนี้ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น workshop สร้างการมีส่วนร่วมได้ดีมากๆครับ ทำเอาเพลินจนเวลาล่วงเลยไปดึกดื่นโดยไม่รู้ตัว ผมรู้สึกมีความสุขและเปิดมุมมองใหม่ๆ ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น ได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น สิ่งสำคัญ คือ การได้รู้ถึงจุดแข็งและศักยภาพของตนเองและแนวทางการจะนำศักยภาพเหล่านั้นไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างไรได้เป็นอย่างดี ดีมากๆครับ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทวีภูมิและอาจารย์ณัช อีกครั้งครับ

หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่ออาจารย์โดยตรงสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.proactiveforum.com

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับ Proactive

tonypuy

ตั้งใจมากๆอยากให้การตลาดออนไลน์สร้างคุณค่าให้กับโลกใบนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.