3 คำถามที่ต้องตอบก่อนลงมือขายของออนไลน์

คำถามที่ดี นำไปสู่คำตอบที่ยอดเยี่ยม หากเราไม่เริ่มตั้งคำถาม ก็ยากที่จะเดินหน้าต่อ การขายของออนไลน์เช่นกัน เคยตั้งคำถามก่อนลงมือขายไหมว่า เราจะขายอะไร ? ขายใคร ? และขายอย่างไร ?

เรามีทางเลือกเสมอกับการตลาดออนไลน์ CPA

ภาวะการตกงาน คนล้นงาน และจบออกมาไม่มีงานทำ เป็นภาวะที่กำลังขยายความรุนแรงมากขึ้น แต่นั้นไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เราหมดทางเลือก อาจเพราะเราไม่เลือกเองมากกว่าที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ ในหนทางที่เป็นไปได้