คอร์สฝึกอบรม

Training

เรียนรู้ชีวิตจากการทำกิจกรรม

มีโอกาสได้จัดหลักสูตรให้กับกลุ่มนักศึกษาปี 1-2 เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตด้วยการทำกิจกรรม จริงๆตั้งใจไปถ่ายถอดแต่สิ่งที่ได้มา คือ การเรียนรู้วิธีคิดในมุมมองที่แตกต่าง เขาอายุน้อยกว่าเรา แต่เขาก็ถือว่าเป็นอาจารย์อ่านต่อ

Read More
Training

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับ Proactive

เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส ค้นหาจุดแข็งและต่อยอด ตลอดจนสร้างในสิ่งที่ไม่มีจากสิ่งที่มีขึ้นมา กล้าคิดก่อน กล้าทำก่อน ทำตัวให้เป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เหยื่อแห่งการเปลี่ยนแปลง นี้คือสิ่ที่ผมได้เรียนรู้จากบทอ่านต่อ

Read More
Training

จิตใต้สำนึกเปลี่ยนโลก

เริ่มจากตัวเรา เริ่มจากจิตใต้สำนึก เปลี่ยนที่ตัวเรา แล้วโลกก็จะเปลี่ยนตาม

วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผมมีความสุขมากๆครับ ผมมองเห็นคุณค่าการมีชีวิตอยู่มากขึ้น ผมเห็นคุณค่าของการงานและผู้อื่นมากขึ้น นับเป็นวันวิเศษออ่านต่อ

Read More