เรียนรู้ชีวิตจากการทำกิจกรรม

มีโอกาสได้จัดหลักสูตรให้กับกลุ่มนักศึกษาปี 1-2 เกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตด้วยการทำกิจกรรม จริงๆตั้งใจไปถ่ายถอดแต่สิ่งที่ได้มา คือ การเรียนรู้วิธีคิดในมุมมองที่แตกต่าง เขาอายุน้อยกว่าเรา แต่เขาก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของเราได้ ถือว่าได้เกินความคาดหมายครับ

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้กับ Proactive

เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส ค้นหาจุดแข็งและต่อยอด ตลอดจนสร้างในสิ่งที่ไม่มีจากสิ่งที่มีขึ้นมา กล้าคิดก่อน กล้าทำก่อน ทำตัวให้เป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เหยื่อแห่งการเปลี่ยนแปลง นี้คือสิ่ที่ผมได้เรียนรู้จากบทเรียนที่ชื่อว่า Proactive

จิตใต้สำนึกเปลี่ยนโลก

เริ่มจากตัวเรา เริ่มจากจิตใต้สำนึก เปลี่ยนที่ตัวเรา แล้วโลกก็จะเปลี่ยนตาม