วิธีใช้Facebookให้คุ้ม

   ไม่น้อยเลยกับสิถิติอันน่าประทับใจของการใช้ Facebook ในไทยกว่า 20 ล้านบัญชี และเคยไต่ขึ้นอันดับหนึ่งของเมืองที่ใช้ Facebook ที่ใช้ Facebook มากที่สุดในโลก คือ กรุงเทพมหานคร (เมื่อเดือนกพ.ปี56 ข้อมูลจาก SocialBakers… อ่านต่อ

Post/Like/Share อย่างไรให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

      เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้กับเรามากมาย ช่วยลดงานบางอย่าง สร้างสรรค์งานหลายอย่างให้เกิดประสิทธิภาพ เรามีเวลาไปทำสิ่งที่มีค่ามากขึ้น แต่กระนั้นเราก็ไม่สามารถกล่าวโทษเทคโนโลยีโดยตรงว่าดีหรือไม่ดีจนกว่าจะมีกา… อ่านต่อ